Record details

Title
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
Statement of responsibility
    Rostislav Morávek
Other titles
    Calcite pisolites from karst vugs in the Vitošov limestone deposit
Author
    Morávek, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 22-28
Year
    1998
Notes
    5 fot., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    kalcit
    kras
    krasová výplň
    lokalita mineralogická
    ložisko vápence
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    petrogeneze
    pizolit
Geographical name
    ČR-Morava
    Vitošov (Šumperk)
Keyword
    Dutin
    Kalcitové
    Krasových
    Ložiska
    Pizolity
    Vápencového
    Vitošov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012