Record details

Title
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
Other titles
    Calciturbidites in Ludlow-Přídolí boundary interval (Silurian): new interpretations of the Požáry GSSP (Barrandian, Czech Republic)
Author
    Čáp, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia
Pages
    6
Notes
    Akce: 2010/04/28 ; Bratislava
Thesaurus term
    calciturbidite, Ludlow-Přídolí boundary, Požáry quarry, Barrandian
Keyword
    Barrandien
    Česká
    Hraničním
    Interpretace
    Intervalu
    Kalciturbidity
    Ludlow-přídolí
    Mezinárodního
    Nové
    Požáry
    Profilu
    Republika
    Silur
    Stratotypového
Abstract (in czech)
   Nově je interpretována stavba některých karbonátových hornin mezinárodního stratotypového profilu hranice ludlow-přídolí v lomu Požáry (Barrandien). Některé texturní znaky (erozní báze hrubě bioklastických vápenců, jejich gradace, pozvolné přechody do nadloží, zaoblené mikritové litoklasty, vtisky na rozhraní bioklastické a mikritové facie) dosud na tomto profilu nebyly popsány. Na základě těchto nových poznatků v kombinaci s předešlými výzkumy jsou některé vápence interpretovány jako více či méně vyvinuté alodapické vápence - kalciturbidity. Ty jsou zde zachyceny ve svém distálním vývoji. Zdrojové oblasti kalciturbiditů jsou situovány do mělčích částí pánve, na svahy již neaktivních vulkanických elevací. Jako iniciátor skluzových procesů jsou diskutovány silnější bouřkové události.
Abstract (in english)
   Calciturbidites in Ludlow-Přídolí boundary interval (Silurian): new interpretations of the Požáry GSSP (Barrandian, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014