Record details

Title
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
Statement of responsibility
    Stanislav Chábera
Other titles
    The Stone Herd at the Zvůle Pond SE of Kunžak (South Bohemia)
Author
    Chábera, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 1
Pages
    s. 25-28
Year
    1989
Notes
    1 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    502
Subject category
    geomorfologie, paleogeomorfologie
    hlubinné horniny s křemenem
    moldanubikum
    ochrana přírody (vč. geologických objektů)
    zvětrávací procesy
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Jv
    Kamenné
    Kunžaku
    Rybníka
    Stádo
    Zvůle
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012