Record details

Title
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
Statement of responsibility
    Antonín Přichystal, Slavomil Vencl
Author
    Přichystal, Antonín, 1950-
    Vencl, Slavomil
Language
    česky
Source title - monograph
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
Pages
    s. [10-11]
Subject group
    archeologie
    artefakty
    Český masiv
    kvarcit
    kvartér
    mezolit
    nerostné suroviny
    paleolit
    petroarcheologie
    prehistorie
    provenience
    rohovec křemitý
    skupina SiO2
Geographical name
    Česká republika
    Němětice (Strakonice)
    SRN-Bayern
    Žďár (Písek)
Keyword
    Čechách
    Jižních
    Kamenné
    Lokalit
    Mezolitických
    Paleolitických
    Pozdně
    Suroviny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012