Record details

Title
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
Other titles
    Lithic raw materials of Mesolitic and Late Paleolithic sites in south Bohemia
Author
    Přichystal, Antonín
    Vencl, Slavomil
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář. sborník abstraktů
Pages
    2
Notes
    Akce: 2001 ; Brno, 30. 11. 2001
Keyword
    Čechách
    Jižních
    Kamenné
    Lokalit
    Mezolitických
    Paleolitických
    Pozdně
    Suroviny
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012