Record details

Title
    Kamenný stůl na Čertově mlýně (1207 m) v Moravskoslezských Beskydech - dolmen nebo pseudodolmen?
Other titles
    Rock table at Čertův mlýn (the Devils Mill, 1207 m) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. - dolmen or pseudodolmen?
Author
    Přichystal, Antonín
    Štěpánek, Ladislav
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Ve službách archeologie V
Pages
    4
Notes
    Akce: 2004/05/20 ; Brno
Thesaurus term
    Beskydy
    kamenný stůl
    pseudodolmen
    štípaná industrie
Keyword
    1207
    Beskydech
    Čertově
    Dolmen
    Kamenný
    Mlýně
    Moravskoslezských
    Pseudodolmen
    Stůl
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012