Record details

Title
    Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Jan Šrámek, Marcela Rákosová
Other titles
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
Author
    Rákosová, Marcela
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1985, č. 4
Pages
    s. 329-342
Year
    1988
Notes
    4 obr., 8 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Keyword
    Hnědouhelné
    Jílech
    Kaolinit
    Mostecké
    Pánve
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012