Record details

Title
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    Hosín kaolinite deposit near České Budějovice
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 3
Pages
    s. 91-96
Year
    1990
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    báňská historie
    budějovická pánev
    důl
    kaolin
    křída-svrchní
    ložiska nerud
    sedimenty jezerní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hosín
Keyword
    Budějovic
    Českých
    Hosín
    Kaolinové
    Ložisko
Abstract (in czech)
   V článku je podána charakteristika geologické stavby, historie a těžebních podmínek kaolinického ložiska Hosín. V druhé polovině minulého století se zde těžily kaolinické pískovce, které fa Hardtmuth používala k výrobě bílé keramiky. Důl představuje instruktivní odkryv pobřežní facie senonského jezera i vynikající technickou památku hornické činnosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012