Record details

Title
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Carbonate veins with barite and marcasite from Bohučovice near Hradec nad Moravicí (Moravo-Silesian culm)
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 68-69
Year
    2002
Notes
    1 tab., 2 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    baryt
    dajka
    dolomit
    flyš
    geologie regionální
    kalcit
    karbon-spodní
    markazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    složení chemické
Geographical name
    Bohučovice (Opava)
    ČR-Morava
Keyword
    15-34
    Barytem
    Bohučovic
    Hradce
    Karbonátové
    Kulm
    Markazitem
    Moravicí
    Moravskoslezský
    Vítkov
    žíly
Abstract (in english)
   Hydrothermal veins are abundant in a quarry near Bohučovice in the Moravo-Silesian culm. Carbonates of the dolomite-ankerite series (dolomite and Fe-dolomite) and calcite are the main gangue minerals in veins, though quartz and barite also occur. The ore minerals present are marcasite and pyrite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012