Record details

Title
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
Other titles
    Carbonate facies of Požáry Formation at localities Požáry and Kosov (Barrandian Area)
Author
    Čáp, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    3
Year
    2012
Thesaurus term
    Silurian, Prague Basin, Barrandian Area, Přídolí Series, Požáry Formation, limestones
Keyword
    Barrandien
    Facie
    Karbonátové
    Kosov
    Lokalitách
    Požárského
    Požáry
    Souvrství
Abstract (in czech)
   Na dvou významných lokalitách pražské pánve - lom Požáry 1 u Prahy-Řeporyj a lom Kosov u Berouna - byly provedeny detailní studie sedimentárního záznamu. Jsou zde dokumentovány drobné rozdíly ve faciálním charakteru. V porovnání s lokalitou Požáry reprezentuje lom Kosov hlubokovodnější sedimentační prostředí - zdroj mělkovodního bioklastického materiálu byl více vzdálen a facie hrubozrnných bioklastických vápenců jsou tak mnohem méně četné.
Abstract (in english)
   Carbonate facies of Požáry Formation at localities Požáry and Kosov (Barrandian Area)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014