Record details

Title
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
Statement of responsibility
    Ján Spišiak, Dušan Hovorka, Peter Iván, Libuše Jilemnická
Other titles
    Carbonatic metasediments of amphibolite facies of the Klátov Group (Lower Paleozoic, Gemerikum, West Carpathians)
Author
    Hovorka, Dušan, 1933-
    Iván, Peter
    Jilemnická, Libuše
    Spišiak, Ján, 1953-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 90
Pages
    s. 81-94, 3 l. obr. příl.
Year
    1989
Notes
    3 diagr., 5 tab., 5 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    amfibol obecný
    chemismus minerálů
    facie amfibolitová
    geologie regionální
    granáty
    horniny karbonátové
    klinopyroxeny
    metamorfóza
    paleozoikum-spodní
    protolit
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Amfibolitovej
    Fácie
    Gemerikum
    Karbonátové
    Karpaty
    Klátovskej
    Metasedimenty
    Paleozoikum
    Skupiny
    Staršie
    Západné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012