Record details

Title
    Karbonáty v lomu Markovice
Statement of responsibility
    Petr Tesař
Author
    Tesař, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Notes
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.5/.8
    622.3
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    amfibolit
    asociace minerální
    kalcit
    kámen stavební
    karbonáty
    kontrola litologická
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    mramor
    paleoekologie
    sběratelství
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Markovice (Kutná Hora, Čáslav)
Keyword
    Karbonáty
    Lomu
    Markovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012