Record details

Title
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
Statement of responsibility
    Jan Drozen, Ivan Vavřín
Other titles
    Ree carbonates and Ti-Nb-Ta and Y oxides as accessory minerals of the metarhyolites from the Ještěd Crystalline Complex
Author
    Drozen, Jan
    Vavřín, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 51-53
Year
    1996
Notes
    2 fot., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    metamorfika
    minerály
    minerály akcesorické
    minerály horninotvorné
    Nb (niob - 41)
    Ta (tantal - 73)
    výzkum
    vzácné zeminy
    Y (yttrium - 39)
    zpráva o činnosti
Subject category
    akcesorické minerály
    metaryolity
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    03-13
    03-32
    Akcesorie
    Hrádek
    Jablonec
    Jako
    Ještědského
    Karbonáty
    Krystalinika
    Metaryolitech
    Nisou
    Oxidy
    Ti-Nb-Ta
    Vzácných
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012