Record details

Title
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
Statement of responsibility
    Ján Spišiak, František Caňo, Dušan Hovorka, Anton Hrnčár, Pavel Pitoňák
Other titles
    Carbonate-bearing phyllite in the Kamenistá dolina valley: Veporic unit, West Carpathians
Author
    Caňo, František
    Hovorka, Dušan
    Hrnčár, Anton
    Pitoňák, Pavel
    Spišiak, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1-2
Pages
    s. 115-120
Year
    1992
Notes
    1 obr.,3 fot.,3 tab.,13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza hornin
    asociace
    fylit
    metamorfismus
    minerály
    netradiční suroviny
    oblast veporského krystalinika
    suroviny netradiční
Subject category
    fylit karbonatický
    hronský komplex
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Podbrezová
Keyword
    Doline
    Fylity
    Kamenistej
    Karbonatické
    Veporikum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012