Record details

Title
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
Author
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
Conference
    Uhelně geologická konference Přírodovědecké fakulty (7. : 26.01.1993-28.01.1993 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
Pages
    s. 5-19
Keyword
    Floristických
    Karbonské
    Kladensko-rakovnické
    Miospory
    Pánvi
    Rekonstrukci
    Situ
    Společenstev
    Stratigrafii
    Využití
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012