Record details

Title
    Karlovarské prameny
Statement of responsibility
    Tomáš Vylita
Author
    Vylita, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 10-16
Year
    2001
Notes
    1 tab.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    553.5/.8
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    balneologie
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    jímání
    pramen termální
    teplota
    voda léčivá
    voda minerální
    voda termální
    vydatnost
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary (Česko)
Keyword
    Karlovarské
    Prameny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012