Record details

Title
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
Statement of responsibility
    Jaromír Tvrdý
Author
    Tvrdý, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 56-57
Year
    2006
Notes
    3 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    001.9
    069
    549
Conspectus category
    069
    549
Subject group
    aragonit
    historie
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    muzeum
    pramen termální
    sbírka
    sedimentace biochemická
    sedimenty karbonátové
    textura pizolitická
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Francie
    Karlovy Vary-Vřídlo
    Paris (Francie)
Keyword
    Aragonit
    Histoire
    Karlovarský
    Muséum
    National
    Naturelle
    Paříži
    Sbírkách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012