Record details

Title
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
Statement of responsibility
    Karel Mach
Author
    Mach, Karel, 1964-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 22-40
Year
    1996
Notes
    8 obr., 1 fot.
    Anglické, německé a ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    553.9
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    cyklus sedimentační
    geologie ložisková
    geologie regionální
    karotáž gama-gama
    miocén
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    rašeliniště
    sedimenty jezerní
    stratigrafie sekvenční
    uhelná sloj
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Důlně
    Geologická
    Hlavní
    Hnědouhelné
    Karotážní
    Korelační
    Pánvi
    Praxe
    Schéma
    Severočeské
    Sloje
    Uhelné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012