Record details

Title
    Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran
Author
    Bosák, Pavel
    Bruthans, J.
    Filippi, Michal
    Svoboda, T.
    Šmíd, J.
Conference
    MES Symposium. Middle-East Speleology. Speleologie Moyen-Orient (20.04.2001-22.04.2001 : Kaslik, Libanon)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings MES Symposium. Middle-East Speleology. Speleologie Moyen-Orient
Pages
    s. 62-79
Notes
    Key words: Zagros Mts. - Iran
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    caves
    karst
    salt plugs
Keyword
    Case
    Iran
    Islamic
    Karstogenesis
    Mts
    Plugs
    Republic
    Salt
    Speleogenesis
    Study
    Zagros
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012