Record details

Title
    Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran
Author
    Bosák, Pavel
    Bruthans, Jiří
    Filippi, Michal
    Svoboda, Tomáš
    Šmíd, Jakub
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    The proceedings of the middle-east speleology symposium 2001
Pages
    17
Notes
    Akce: 2002
Thesaurus term
    caves
    salt karst
    speleothems
Keyword
    Case
    Iran
    Islamic
    Karstogenesis
    Mts
    Plugs
    Republic
    Salt
    Speleogenesis
    Study
    Zagros
Abstract (in english)
   Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012