Record details

Title
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
Statement of responsibility
    Renáta Kadlecová, Vladimír Majer, Jan Čurda
Other titles
    Metodiky zostavovania základných hydrogeologických a hydrogeochemických máp a máp kvality prírodných vod v mierke 1 : 50 000 (Variant.)
Author
    Čurda, Jan
    Kadlecová, Renáta
    Majer, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Vol. 108
Pages
    p. 59-63
Year
    2003
Notes
    2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    analýza statistická
    chemická klasifikace přírodních vod
    Český masiv
    kvalita vody
    mapa hydrochemická
    mapa hydrogeologická
    voda podzemní
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    České
    Jakosti
    Kartografické
    Podzemních
    Povrchových
    Republice
    Vod
    Vyjádření
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012