Record details

Title
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
Statement of responsibility
    Jan Žďárský
Other titles
    Workability categorisation of rocks overlying the coal seams in the region under the Krušné hory Mts. in the Czech Republic
Author
    Žďárský, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 35-43
Year
    1995
Notes
    8 obr., 13 tab., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    neogén
    pískovce
    sedimenty jílovité
    severočeská pánev
    skrývkový koeficient
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    České
    Dobyvatelnosti
    Kategorizace
    Nadloží
    Oblasti
    Podkrušnohorské
    Republiky
    Slojí
    Uhelných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012