Record details

Title
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 17
Pages
    s. 16-19
Year
    2013
Notes
    3 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    55
    929
Conspectus category
    55
Subject group
    biografie
    geologie
Geographical name
    Česko
Keyword
    Byl
    CSc
    Eduard
    Kočárek
    RNDr
    St
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014