Record details

Title
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
Author
    Čech, S.
    Hamršmíd, B.
    Krhovský, Jan
    Švábenická, L.
Editor
    Hanžl, P.
    Otava, J.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994
Pages
    s. 32-34
Notes
    Překlad názvu: When the Nesvaťilka and Vranovice canyons were eroded?
Keyword
    Byl
    Kaňon
    Kdy
    Nesvačilský
    Roťník
    Vranovický
    Vyhlouben
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012