Record details

Title
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    To the genesis of the Lower Pleistocene illimerized braunlehms of the Hollabrunn (ÖK 22) map sheet - Lower Austria
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 161-162
Year
    1996
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    geologie regionální
    kvartér
    mikropedologie
    paleopedologie
    pleistocén-spodní
    výzkum
    zpráva o činnosti
Subject category
    braunlehm
Geographical name
    Hollabrunn (Rakousko-Niederösterreich)
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    22
    Braunlehmů
    Dolní
    Genezi
    Hollabrunn
    Illimerizovaných
    Listu
    ÖK
    Rakousko
    Spodnopleistocenních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012