Record details

Title
    Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    To the genesis of pale intercalation within the Pedocomplex III in Dolní Věstonice
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 129-130
Year
    1997
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    paleoklimatologie
    pedogeneze
    pleistocén
    půda fosilní
Geographical name
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Keyword
    34-12
    Dolních
    Genezi
    III
    Mezipolohy
    PK
    Pohořelice
    Světlé
    Uvnitř
    Věstonicích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012