Record details

Title
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
Statement of responsibility
    Dobroslav Matějka
Other titles
    Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Author
    Matějka, Dobroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1988, č. 4
Pages
    s. 503-505
Year
    1989
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    geochemie metamorfovaných hornin
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
    migmatity, perlové ruly
    moldanubikum
Keyword
    Geochemii
    Hornin
    Krystalinika
    Lužnicí
    Veselím
    Vlkovem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012