Record details

Title
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
Statement of responsibility
    Milan Klečka
Other titles
    Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Author
    Klečka, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1988, č. 4
Pages
    s. 502-503
Year
    1989
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    geochemie metamorfovaných hornin
    geodynamika, regionální geologie
    horniny vzniklé metamorfózou acidních hornin
    moldanubikum
Keyword
    Geochemii
    Geologické
    Ortorul
    Pozici
    Strážského
    Typu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012