Record details

Title
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
Other titles
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
Author
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Peterková, Lucie
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky
Keyword
    Brna
    Geomorfologickému
    Poznání
    řeky
    Severozápadně
    Svratky
    údolí
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012