Record details

Title
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy
Other titles
    To the geomorphology of summit part of the Kněhyně Mt. and the Čertův mlýn Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts).
Author
    Kirchner, K.
    Krejčí, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
Notes
    Akce: 2000/04/13
Keyword
    Beskydy
    Čertova
    Geomorfologii
    Kněhyně
    Mlýna
    Moravskoslezské
    Oblasti
    Vrcholové
Abstract (in czech)
   : Detailní příkrovová stavba jednotek godulského příkrovu byla ovlivněna významnými zlomovými sytémy. Výzdvih území má za následek rozpad horského masívu na dílčí kry s různě ukloněnými vrstvami.Zlomové systémy dále vytvářejí předpoklad k hlubokému rozpadu vrcholových svahů a jejich morfologickému dotváření za vzniku hluboce založených svahových deformací.
Abstract (in english)
   To the geomorphology of summit part of the Kněhyně Mt. and the Čertův mlýn Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014