Record details

Title
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
Statement of responsibility
    Petr Rajlich, Jiří Landa
Other titles
    The origin of kaolines in the Karlovy Vary (Karlsbad) area
Author
    Landa, Jiří
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 88-97
Year
    2005
Notes
    8 obr., 1 fot., 3 tab.
    Bibliografie na s. 95-97
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    55(1)
    553.5/.8
Conspectus category
    553
Subject group
    diageneze
    geneze ložiska
    granit
    hmotová bilance
    hydrotermální podmínky
    kaolinizace
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    krušnohorský pluton
    ložisko bentonitu
    ložisko kaolinu
    minerály jílové
    oxid uhličitý
    paleoreliéf
    podloží
    proces vulkanický
    siderit
    sokolovská pánev
    svědecká hora
    terciér
    vulkanodetrity
    zvětrávání
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Hroznětín (Karlovy Vary, Ostrov)
    Ruprechtov (Karlovy Vary, Ostrov)
Keyword
    Kaolínů
    Karlovarsku
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012