Record details

Title
    Kinematic analysis of the mutual position of the Cretaceous paleomagnetic poles of the European epi-variscan and African platforms with respect to the alpine movements in the Mediterranean Alpines
Statement of responsibility
    Zdeněk Roth
Other titles
    Kinematický rozbor vzájemné polohy křídových paleomagnetických pólů evropské epivariské platformy a Afriky z hlediska alpínských pohybů v mediteránní větvi Alpid
Author
    Roth, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 19, no. 3
Pages
    p. 193-202
Year
    1987
Notes
    1 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.3
    551.2
Conspectus category
    550
Keyword
    African
    Alpine
    Alpines
    Analysis
    Cretaceous
    Epi-variscan
    European
    Kinematic
    Mediterranean
    Movements
    Mutual
    Paleomagnetic
    Platforms
    Poles
    Position
    Respect
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012