Record details

Title
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
Statement of responsibility
    Dušan Plašienka
Other titles
    Kinematic assessment of some structures of the northern Veporic in relation to the generation of the Krížna nappe
Author
    Plašienka, Dušan, 1953-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 3
Pages
    s. 217-231
Year
    1983
Notes
    11 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Keyword
    Formovaniu
    Kinematický
    Krížňanského
    Niektorých
    Obraz
    Príkrovu
    Severného
    štruktúr
    Veporika
    Vzťahu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014