Record details

Title
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
Statement of responsibility
    Oldřich Zelenka, Irena Martinovská
Other titles
    Description and classification of the areas affected by surface subsidence caused by underground mining in the North Bohemian brown coal basin
Author
    Martinovská, Irena
    Zelenka, Oldřich
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Pages
    s. 59-60
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
Subject group
    plánování územní
    sedání povrchu
    severočeská pánev
    studie environmentálních vlivů
    těžba podzemní
    uhelný revír
Geographical name
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Most
    Teplice
Keyword
    Dobývání
    Hlubinném
    Hnědouhelné
    Kategorizace
    Klasifikace
    Pánve
    Ploch
    Po
    Poklesy
    Postižených
    Severočeské
    Terénu
Abstract (in english)
   Intensive underground mining of brown coal had been launched in the second half of the 18th century and caused large devastation of the surface in the North Bohemian brown coal basin by subsidence. Character of the subsidence depends on the thickness of the coal seam, mining methods, geological structure, features of the overburden, area of mining, the depth of the seam and the end of the mining activity. The classification of affected areas for the sake of territorial planning and building activities is based on obtained data
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012