Record details

Title
    Klastické žíly
Statement of responsibility
    Stanislav Hurník
Other titles
    Clastic dykes
Author
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Geologie
Vol./nr.
    Roč. 49
Pages
    s. 33-72
Year
    1999
Notes
    32 obr., 4 pl., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Subject group
    Barrandien
    dajka klastická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karbon
    perm
    plzeňská pánev
    proces synsedimentární
    ropa
    severočeská pánev
    terciér
    textury sedimentů
    uhlí
    zemní plyn
Geographical name
    Bílina (Teplice)
    ČR-Čechy
    Kazachstán
    Most
    Plzeň
    SRN
    USA
    Velká Británie
Keyword
    Klastické
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012