Record details

Title
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
Author
    Charvátová, Ivanka
Editor
    Bucha, V.
    Charvátová, I.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Solárně-terestrické vlivy na klima
Pages
    s. 17-40
Notes
    Projekt: GA205/93/0417, GA ČR3cav_un_auth*0007494
Keyword
    Jako
    Jevů
    Klimatické
    Pohybu
    Proměnlivosti
    Slunce
    Solárně-terestrických
    Výsledek
    Vztahu
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013