Record details

Title
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Climatic changes during the transition of rift- into flysch sedimentation in the Moravian Upper-Devonian and Carboniferous. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
Pages
    s. 8
Subject group
    devon-svrchní
    flyš
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    namur
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    sedimenty karbonátové
    vulkanismus
Subject category
    eventostratigrafie
    facie útesová
    kerogen
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Devonu
    Do
    Flyšové
    Karbonu
    Klimatické
    Moravě
    Přechodu
    Rifové
    Sedimentace
    Svrchním
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012