Record details

Title
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
Other titles
    Clinoptilolite-Na from Doubravice near Jičín
Author
    Malec, Jan
    Novák, František
    Pauliš, Petr
    Ševců, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    clinoptilolite-Na, melaphyre, Permian, Czech Republic
Keyword
    Doubravice
    Jičína
    Klinoptilolit-Na
Abstract (in czech)
   Klinoptilolit-Na byl nalezen jako žilky v melafyru. Tvoří hnědočervené agregáty plochých, 1 - 2 mm velkých krystalů.
Abstract (in english)
   Clinoptilolite-Na from Doubravice near Jičín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014