Record details

Title
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
Statement of responsibility
    Eugénia Vaškovská
Other titles
    Weathering coefficients as criteria for a climatic-stratigraphic division of Quaternary sediments and paleosoils
Author
    Vaškovská, Eugénia
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 96
Pages
    s. 75-83
Year
    1992
Notes
    1 tab.,4 diagr.,17 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    eolické sedimenty
    kvartér
    neogén
    paleopedologie
    podunajská pánev
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    zvětrávání
Geographical name
    Bratislava
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    členení
    Koeficienty
    Kvartérnych
    Možnosti
    Paleopod
    Pri
    Sedimentov
    Stratigrafickom
    Využitia
    Zvetrávania
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012