Record details

Title
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
Statement of responsibility
    Jaroslav Domas
Other titles
    A co-existence of mining and life of Karviná town (information on a study). Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Author
    Domas, Jaroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
Pages
    s. 118-120
Subject group
    hornoslezská pánev
    ochranné pásmo
    průvodní jevy
    střety zájmů
    těžba podzemní
    uhlí černé
    území poddolované
    životní prostředí
Subject category
    geologie urbanistická
    poddolovaná území
Keyword
    činnosti
    Hornické
    Informace
    Karviná
    Koexistence
    Města
    Studii
    života
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012