Record details

Title
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
Statement of responsibility
    Luděk Minařík, Alena Cimbálníková, Jaromír Ulrych
Other titles
    Coexistence of mafic minerals in durbachites of the Central Bohemian pluton
Author
    Cimbálníková, Alena
    Minařík, Luděk
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 65-67
Subject group
    amfiboly
    biotit
    granitoidy
    středočeský pluton
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Durbachitech
    Koexistence
    Mafických
    Nerostů
    Plutonu
    Středočeského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012