Record details

Title
    Kolbeckit v metahalloysitových krasových výplních Velkolomu Čertovy schody - Východ
Author
    Cílek, Václav
    Šťastný, M.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleo 21
Pages
    s. 34-36
Notes
    Projekt: IA31301, GA AV ČR
Keyword
    Čertovy
    Kolbeckit
    Krasových
    Metahalloysitových
    Schody
    Velkolomu
    Východ
    Výplních
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012