Record details

Title
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
Statement of responsibility
    Jan Šrámek
Author
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 235-236
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    diagenetické struktury
    konference
    křída-svrchní
    pískovce
Subject category
    cementace
    kompakce
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    SRN-Sachsen
Keyword
    Cementace
    Čech
    Kompakce
    Křídových
    Pískovců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012