Record details

Title
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
Author
    Doležalová, Hana
    Kaláb, Zdeněk
    Müller, Karel
Conference
    Konference Společnosti důlních měřičů a geologů/10. : 21.10.2003-23.10.2003 : Zvole nad Pernštejnem, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
Pages
    s. 1-4
Notes
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Complex geodetic and geophysical measuring in the subsidence depression
    Rozsah: 4 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geodesy
    geophysics
    measurement
Keyword
    Geodetické
    Geofyzikální
    Komplexní
    Kotlině
    Měření
    Poklesové
Abstract (in czech)
   V příspěvku je uvedeno použití geodetických a geofyzikálních metod pro měření na poddolovaném územi. Vedle používaných metod geodetického měření v poklesové kotlině ke zjišťování pohybů a deformací povrchu a objektů je uvedena vhodnost možnosti využití geofyzikálních metod v hornické krajině. Pro sledování vlivů poddolování na objekty jsou popsány principy seizmologických měření pro posouzení ohrožení staveb.
Abstract (in english)
   The usage of geodetic and geophysical methods to measure at the undermined territory is described in the contribution. Beside geodetic methods that are used in the subsidence depression to find out both motions and deformations of the surface and buildings there's also presented the suitability to use geophysical methods in the mining area. The principles of seismologic measurements to review buildings exposure are described too, as the observation of influences of underground mining on buildings is very useful.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012