Record details

Title
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
Statement of responsibility
    Josef Šrámek, Jiří Hruška
Other titles
    A complex geophysical research for ecologically suitable localities for waste disposal
Author
    Hruška, Jiří
    Šrámek, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 1
Pages
    s. 8-12
Year
    1991
Notes
    5 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    anomálie
    ekologie
    fyzikální vlastnosti hornin
    geoelektrika
    gravimetrie
    interpretace dat
    perm-spodní
    podkrkonošská pánev
    půda základová
    skládka
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    Červený Kostelec - Končinská rokle
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Ekologicky
    Geofyzikální
    Komplexní
    Lokalit
    Odpadu
    Průzkum
    Skládky
    Vhodných
    Vyhledávání
Abstract (in czech)
   Úkolem geofyzikálního průzkumu je zjistit strukturně geologickou stavbu v místě navrženém pro vybudování skládky, rozhodnout o jeho vhodnosti a stanovit opatření nutná pro ekologicky nezávadný provoz skládky. Pro splnění těchto požadavků jsou používány geoelektrické metody a gravimetrie. Jejich aplikace se popisuje na případě lokality Končinská rokle v sv. okolí Červeného Kostelce: výsledky geofyzikálního průzkumu byly ověřeny též vrtným průzkumem. Výsledky měření umožní ve strukturně geologicky anomálních místech vybudovat stavebně technologická opatření, která zamezí budoucímu znečištěníů podzemních vod. Poznatky z geofyzikálního průzkumu přispějí i k ekonomické efektivnosti vystavby skládky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012