Record details

Title
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
Statement of responsibility
    Nguyen Chi Quang
Other titles
    A complex modelling of mineral deposits and its use for exploitation planning. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
Author
    Quang, Nguyen Chi
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii
Pages
    s. 432-434
Subject group
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika těžby
    geologie matematická
    matematická geologie
    model matematický
    projektování
    těžba surovin
Keyword
    Automatizovaném
    Komplexní
    Ložisek
    Modelování
    Nerostných
    Plánování
    Projektování
    řízení
    Surovin
    Těžby
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012