Record details

Title
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
Statement of responsibility
    Ivan Svoboda
Other titles
    Complex problems of revitalization after mining interrupt in brown coal districts. Symposium Mining town Příbram
Author
    Svoboda, Ivan
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
Pages
    nestr.
Notes
    5 bibl.
Subject group
    důl
    ekonomika surovin
    hydrogeologie
    legislativa
    likvidace dolu
    podkrušnohorské pánve
    rekultivace
    těžba
    uhlí hnědé
    změny přírodního prostředí těžbou
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN-Nordrhein-Westfalen
Keyword
    Hnědého
    Komplexní
    Po
    Podkrušnohorských
    Problematika
    Revírech
    Revitalizace
    Skončení
    Těžby
    Uhlí
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012