Record details

Title
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
Author
    Daněk, T.
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Kořínek, R.
    Kukutsch, R.
    Lednická, Markéta
    Michalčík, P.
    Štěpánková, H.
    Žůrek, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 9
Pages
    s. 31-34
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Global observations of geotechnical problems in area of Čistá - Mine Jeroným, periods 2004-2005
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    seismological monitoring
    stability of the mine
Keyword
    2004-2005
    Čistá
    Důl
    Geotechnických
    Jeroným
    Komplexní
    Lokality
    Období
    Problémů
    Sledování
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje výsledky geotechnického, geologického a seizmologického monitoringu v historickém dole Jeroným. Cílem monitoringu je sledovat stabilitu tohoto díla.
Abstract (in english)
   Results of geotechnical, geological and seismological monitorings performed in medieval Mine Jeroným are presented in this contibution. Aim of this activities are monitoring of stability of this mine.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012