Record details

Title
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
Statement of responsibility
    Václav Matoušek
Other titles
    Complex investigation of Dolní Cave No.1119 near Koněprusy, Bohemian Karst
Author
    Matoušek, Václav, 1954-
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 41
Pages
    s. 25-54
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    jeskyně
    kras
    Mollusca
    paleozoikum
    počítač
    pylová zrna
    sedimenty jeskynní
    Vertebrata
    zpracování dat
Geographical name
    Beroun
    ČSFR-Čechy
    Tmáň - Dolní jeskyně
Keyword
    č.1119
    Českém
    Dolní
    Jeskyně
    Komplexní
    Koněprus
    Krasu
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012