Record details

Title
    Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy
Author
    Kula, Petr
    Navrátilová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemické listy
Vol./nr.
    Roč. 87, 9a
Pages
    s. 261
Year
    1993
Notes
    Projekt: IA316104, GA AV ČR
Keyword
    Huminových
    Komplexotvorné
    Kovy
    Látek
    Reakce
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012